Dự toán mối nối cọc BTCT: Xuất toán sai thực tế gây lãng phí

Từ câu chuyện định mức mối nối cọc dưới đây mọi người cùng rút kinh nghiệm, đơn giản nhưng đôi khi không để ý là nguy hiểm lắm. Dẫn đến lãng...
Read More

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phầm mềm Dự toán GXD

Để học lập dự toán, bạn có thể tham khảo các bài viết được post trên weblog này hoặc những tài liệu, kiến thức được chia sẻ trên giaxaydun...
Read More

Học đo bóc tách và lập dự toán công trình xây dựng

Để đo bóc tách khối lượng từ bản vẽ và lập dự toán công trình xây dựng, các bạn cần nắm rõ về một số kiến thức cơ bản về: Dự toán, các chi p...
Read More

Mẫu quy trình thanh quyết toán công trình xây lắp

Quy trình thanh quyết toán đảm bảo việc triển khai thực hiện công tác lập hồ sơ, tài liệu quản lý chất lượng, hồ sơ thanh quyết toán công tr...
Read More

Bộ hồ sơ quyết toán công trình XDCB bao gồm những ghì?

Để lập bộ hồ sơ quyết toán công trình cần nắm rõ các quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, công tác quản lý khối lượng thi công, n...
Read More